T E E N U S E D

- metalli, puidu, plasti ja teiste tehnomaterjalide lõiketöötlusega seotud teenused ja allhange

- CAD joonestamine. Eskiisist või näidisest jooniseks.

- CNC pinkide ehitamine, ümberehitamine, hooldus. 

- NC programmi Mach3 koolitus.

- Aasia päritolu tööpinkide juhtprogrammide ümberseadistus Mach3 -le. 

- väikse ja keskmise suurusega metallitööd.